Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství


Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je blíže upraven v §§ 42 - 44 zákona č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění.

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má:
1) těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů zakázána těhotným ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství,
2) zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství,
3) zaměstnankyně, která kojí a je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů zakázána kojícím ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení,
4) těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí, jestliže podle zvláštních právních předpisů byla odvolána z dosavadního služebního místa, neboť to vyžaduje její bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla ustanovena na jiné služební místo,
pokud dosahuje (bez svého zavinění) nižšího započitatelného příjmu, než před tímto převedením na jinou práci nebo ustanovením na jiné služební místo.
Nutno však dodat, že ke snížení (započitatelného) příjmu z důvodu kratší pracovní doby nebo doby služby se nepřihlíží!

Výše vyrovnávacího příspěveku v těhotenství a mateřství je rozdíl mezi denním vyměřovacím základem (DVZ) zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení nebo ustanovení.

Externí odkazy:
Zákon č. 187/2006 Sb. - §§ 42 - 44, o nemocenském pojištění
mpsv.cz - Nemocenské pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Peněžitá pomoc v mateřství
Ošetřovné
Nemocenské