Dávky státní sociální podpory


Dávky státní sociální podpory jsou vymezeny v § 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
V závislosti na výši příjmu se člení na:

Mezi základní právní předpisy, které upravují dávky státní sociální podpory patří např.:

  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
  • vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory,
  • vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.