Starobní důchod


Starobní důchod je upraven v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v části IV, hlavě první, paragrafech 28 až 37.

Na starobní důchod má nárok pojištěnec, který:
a) získal potřebnou dobu pojištění a
b) dosáhl stanoveného věku (tzv. důchodového věku), popř. splňuje další podmínky).

Stanovení potřebné doby pojištění a důchodového věku je poměrně složité, blíže se tím zabývají §§ 29 - 32 výše zmíněného zákona.

Výše starobního důchodu se zkládá ze dvou částí - základní výměry a procentní výměry.
Základní výměra je 680 Kč měsíčně. Výše procentní výměry se stanovuje procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Procentní výměra však činí nejméně nejméně 770 Kč měsíčně.

O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Výjimka nastává v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů, kdy jsou k rozhodování příslušné orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnost.

Externí odkazy:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - §§ 28 - 37
mpsv.cz - Důchodové pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Invalidní důchod (od 1.1.2010)
Vdovský a vdovecký důchod
Sirotčí důchod