Sociální příplatek


Sociální příplatek je upraven v paragrafech 20 až 22, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Účelem této dávky je pomoci rodinám s nízkými příjmy pokrýt náklady spojené se zabezpečení svých potřeb. Nárok na tento příplatek je vázán na nezaopatřené dítě a na hranici příjmů rodiny, která musí být nižší než 2x životního minima rodiny.

Výše příplatku je proměnlivá - se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek snižuje.
Příplatek se však zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě zdravotně postižené nebo nemocné, zohledněna je ale také například osamělost rodiče.

Vyšší sociální příplatek se poskytuje rovněž i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední nebo na vysoké škole (v denní / prezenční formě studia).

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Přídavek na dítě
Příspěvek na bydlení