Dávky sociální pomoci


Dle zaměření lze dávky poskytované v rámci sociální pomoci členit na:

Mezi základní právní předpisy, které upravují dávky sociální pomoci patří např.:

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
  • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
  • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení,
  • vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách,