Sirotčí důchod


Sirotčí důchod upravuje hlava pátá, části čtvrté, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - § 52 a § 53.

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, pokud zemře
a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo
b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče,
jestliže rodič nebo tato osoba byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splňovaly podmínky na tyto důchody nebo zemřeli následkem pracovního úrazu.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi; nárok zaniká osvojením.

Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 680 Kč měsíčně.
Výše procentní výměry je 40 % procentní výměry důchodu na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Externí odkazy:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - §§ 52 - 53
mpsv.cz - Důchodové pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Starobní důchod
Invalidní důchod (od 1.1.2010)
Vdovský a vdovecký důchod