Rodičovský příspěvek


Rodičovský příspěvek je upraven v § 30 až 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nárok na tento příspěvek má ten rodič, který po celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.
Výše rodičovského příspěvku je stanovena ve 4 základních výměrách - zvýšené, základní, snížené a nižší.

Rodič si může zvolit délku čerpání rodičovského příspěvku (2,3 nebo 4 roky), přičemž touto volbou si rodič také zároveň volí výši rodičovského příspěvku.
O vybranou dobu (a výši čerpání) musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě, které je mladší tří let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci.
Dítě, které je starší tří let věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Dávky pěstounské péče
Porodné
Pohřebné