Příspěvek na bydlení


Příspěvek na bydlení je blíže specifikován v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v §§ 24 - 28.

Cílem příspěvku na bydlení je přispět na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.

Nárok na příspěvek má ten vlastník (nebo nájemce bytu), který je v bytě přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v pak Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Splňuje-li podmínky nároku tohoto příspěvku více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to té osobě, která se určí na základě dohody těchto osob. V případě, že se nedohodnou, určí příslušný úřad práce, které z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná.

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Přídavek na dítě
Sociální příplatek