Přídavek na dítě


Přídavek na dítě je upraven v §§ 17 - 19 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu a) 2,50, jde-li o nárok na přídavek na dítě v době od 1. 7 2009 do 31. prosince 2010, nebo b) 2,40, jde-li o nárok na přídavek na dítě po 31. 12 2010.

Výše přídavku na dítě je rozčleněna v závislosti na věku nezaopatřeného dítěte a vymezené doby ("protikrizové" opatření).
V období od 1. července 2009 do 31. prosince 2010 činí výše přídavku na dítě ve věku do 6 let 550 Kč, od 6 do 15 let 660 Kč a od 15 do 26 let 750 Kč měsíčně.
V období po 31. prosinci 2010 činí výše přídavku u dítěte ve věku do 6 let 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně.

Přídavek na dítě náležející zletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti, není-li však toto dítě zletilé, vyplácí se osobě, která má dítě v přímém zaopatření.

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Sociální příplatek
Příspěvek na bydlení