Porodné


Porodné je blíže upraveno v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, konkr. v § 44 - 46.

Touto dávkou přispívá jednorázově stát matce na náklady, související s narozením dítěte. Pokud však žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte.
Nárok na tuto dávku má také ta osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Výše porodného činí v současné době 13 000 Kč za každé narozené dítě.

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Rodičovský příspěvek
Dávky pěstounské péče
Pohřebné