Pohřebné


Pohřebné je upraveno v § 47 a § 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Na pohřebné má nárok tak osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Výše pohřebného je v současné době stanovena stálou částkou 5 000 Kč.

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Rodičovský příspěvek
Dávky pěstounské péče
Porodné