Peněžitá pomoc v mateřství


Peněžitou pomoc v mateřství upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, konkrétně se jedná o § 32 - § 38.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má:
1) pojištěnka, která porodila dítě + nejdříve 8 týdnů před porodem,
2) pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů,
3) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
4) pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění,
5) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.

Podmínkou je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Podpůrčí doba (doba, po kterou se peněžita pomoc v mateřství vyplácí) činí:
1) 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila,
2) 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí,
3) 22 týdnů u pojištěnce uvedeného výše v písm. b) až e), 4) 31 týdnů u pojištěnce, který z důvodu uvedeného v písm. b) až e) pečuje zároveň o dvě nebo více dětí.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Externí odkazy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - §§ 32 - 38
mpsv.cz - Nemocenské pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Nemocenské
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství