Dávky nemocenského pojištění


Dávky nemocenského pojištění jmenuje § 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Jsou jimi:
Dávky nemocenského pojištění slouží zejména k finančnímu zabezpečení pracovně činných osob v případě vzniku tzv. sociálních událostí, mezi které patří například dočasná pracovní neschopnost, těhotenství nebo mateřství.
Vzhledem k tomu, že toto pojištění zabezpečuje především ekonomicky činné občany, má velmi úzké vazby na pracovněprávní vztahy.

Mezi základní právní předpisy vztahující se k nemocenskému pojištění patří:

  • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
  • zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění,
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.