Dávky důchodového pojištění


Dávky důchodového pojištění specifikuje § 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Jedná se o:
Od 1.1.2010 se však mění kategorizace invalidních důchodů - invalidní důchod bude pouze "jeden" (zaniká teda členení ná plný a částečný) a ten bude vnitřně členěn na 3 stupně dle "závažnosti" invalidity.

Mezi základní právní předpisy vztahující se k důchodovému pojištění patří mj.:

  • zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
  • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • zák. č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách,
  • vyhláška 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.