Dávky pěstounské péče


Dávkami pěstounské péče přispívá stát na potřeby spojené s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou (nebo nechtějí) starat a které je svěřené do pěstounské péče.
S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

Mezi dávky pěstounské péče patří: příspěvek na úhradu potřeb dítěte (§ 37 až 39 zákona č. 117/1995 Sb.), odměna pěstouna (§ 40 až 40b zákona č. 117/1995 Sb.) a příspěvek pří převzetí dítěte.

Externí odkazy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
mpsv.cz - Dávky státní sociální podpory

Navštivte také:
Rodičovský příspěvek
Porodné
Pohřebné