Sociální dávky - úvod


Na těchto stránkách naleznete stručný přehled základních sociálních dávek českého systému sociálního zabezpečení. Jsou zde popsány sociální dávky ze systémů nemocenského pojištění, důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory a dávek sociální pomoci.
Pokud máte ohledně sociálních dávek nějaké dotazy, můžete využít zdejší diskuzi, kde vám určitě někdo poradí...

Plnění v sociálním zabezpečení má podobu dávek nebo služeb - zde se tedy zabývám především dávkami.
Účelem sociální dávky je pomoci předcházet možným sociálním rizikům a pomoci odstraňovat nepříznivé následky (zákonem a společností uznaných) sociálních událostí, které mají pro jedince nebo jeho rodinu nepříznivý ekonomický či společenský dopad.Sociální dávky lze rozlišovat na:
a) peněžité (náhrada nebo doplněk mzdy nebo platu) a věcné (zejména v oblasti zdravotního pojištění)
b) jednorázová (např. porodné, pohřebné) a opakující se (např. důchody)
c) obligatorní (tzv. nárokové) a fakultativní (tzv. nenárokové)
d) originální a derivativní (např. v důchodovém pojištění, kdy je existence nároku odvozena od jiného nároku)

Mezi sociální dávky nemocenského pojištění patří: Nemocenské, Peněžitá pomoc v mateřství, Ošetřovné a Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Mezi sociální dávky důchodového pojištění patří: Starobní důchod, Invalidní důchod (resp. plný a částečný invalidní důchod), Vdovský a vdovecký důchod a Sirotčí důchod.
Mezi sociální dávky státní sociální podpory náleží: Přídavek na dítě, Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Rodičovský příspěvek, Dávky pěstounské péče, Porodné a Pohřebné.

Doufám, že vám tato stránka přinesla nové a užitečné informace... Jestliže ano, tak se o ní nezapomeňte rovněž zmínit svým přátelům - stačí jim zaslat odkaz socialni-davky.unas.cz ;-)